Původně jsem pracovala jako právník. Nikdy nevidíte výsledek! V roce 2012 jsem to ukončila a  nastoupila do školky a začala  doučovat děti. Postupně jsem se dostala k češtině pro cizince. Chápu situaci lidí, kteří se ocitnou v jiné zemi a kultuře, sama mám  zkušenost z USA. Studovala jsem výuku v Centru pro integraci cizinců. Líbí se mi hravá forma, kdy zapomeneme, že se učíme.  Ony se učí ode mne a já od nich:)